Okolí

Následující seznam a mapa obsahuje místa, která můžete navštívit v okolí chalupy

Chalupa je znázorněna na mapě modou barvou. Červené body ukazují zajímavá místa, která můžete navštívit.